No mostrar més aquest missatge

La nostra missió

LA NOSTRA

MISSIÓ

MicroBank es constitueix el 2007 com a banc social per canalitzar l’activitat de microcrèdits que fins aleshores havia dut a terme "la Caixa" a través de l’Obra Social, amb l’objectiu de potenciar aquesta tasca amb el rigor i la sensibilitat propis d’una entitat bancària.

D’aquesta manera, es materialitza la voluntat de donar resposta a diversos segments de població les necessitats financeres dels quals no estan prou cobertes, a través d’un nou model de banca social que faciliti l’accés a serveis financers de qualitat, amb el propòsit de contribuir a:

  • La promoció de l’activitat productiva i la creació d’ocupació amb el suport financer a professionals autònoms i microempreses.
  • L’autoocupació, mitjançant la posada en marxa de petits negocis a través de la concessió de microcrèdits a nous emprenedors.
  • El desenvolupament personal i familiar, donant resposta a necessitats i facilitant la superació de dificultats temporals.
  • La inclusió financera, afavorint la bancarització de nous clients a través de l’àmplia xarxa comercial de l’entitat.

Tots aquests factors tenen un especial impacte en la cohesió social i en el nivell de benestar de les persones i famílies, especialment entre els col•lectius més vulnerables socialment.