Informació exigida per l'OM ECC/2316/2015: relativa a les obligacions d'informació i classificació de productes financers.

Nuevo Micro Bank, S.A.U. està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entidades de Crèdit que preveu el Reial decret llei 16/2011, de 14 d'octubre. L'import garantit té com a límit 100.000 € per dipositant a cada entitat de crèdit.

1/6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt

Compte MicroBank

Gestiona els teus diners còmodament

Mou els teus diners, domicilia la nòmina i gestiona l'estalvi a una entitat sense ànim de lucre. I tot, sense moure't de MicroBank.

Fes ingressos i reintegraments amb la compte MicroBank. També podràs disposar de saldo quan vulguis o domiciliar la teva nòmina o rebuts.

Els teus diners en qualsevol lloc.

Accedeix als teus diners a través de la xarxa d'oficines i caixers automàtics, amb la pròpia compte MicroBank.