No mostrar més aquest missatge

Comptes

Informació exigida per l'OM ECC/2316/2015 relativa a les obligacions d'informació y classificació de productes financers.

Nuevo Micro Bank, S.A.U. està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entidades de Crèdit que preveu el Reial Decret-Llei 16/2011, de 14 d'octubre. L'import garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit.
/ 6
Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt.

Comptes de Microbank

ELS NOSTRES

COMPTES

Amb els comptes de MicroBank podràs
organitzar i controlar els estalvis
i les despeses segons les teves necessitats diàries.

*Els saldos dipositats al compte no generen interessos a favor del client.

CaixaBank, S.A., entitat agent de Nuevo MicroBank SAU, amb NIF A65619421, i inscrita al Registre Mercantil de Madrid en el Tom 31008, Foli 46, Secció 8ª, Full M-558139, amb domicili al carrer Aduana 18 de Madrid

NRI: 2707-2018/07809