No mostrar més aquest missatge

Microcrèdit – BEI MicroBank

Microcrèdit

BEI MicroBank

Línia BEI

Finançament de projectes d’inversió i circulant

Pots disposar del finançament que t’ofereix la Línia BEI per al teu projecte d’inversió i les necessitats de circulant que tinguis, en unes condicions preferents.

Podràs finançar el projecte que tinguis en qualsevol lloc dins del territori de la UE.

Professionals autònoms i també a microempreses amb menys de 10 empleats i amb una facturació no superior a 2.000.000 € l’any.

Actius tangibles: adquisició, renovació o extensió d’instal•lacions i material, tret de la compra de terrenys.

Actius intangibles: costos de desenvolupament, despeses d’R+D, creació o adquisició de xarxes de distribució en els mercats nacionals o en altres mercats dins de la UE, obtenció o compra de patents...

La successió intergeneracional o la cessió d’empreses a membres del personal amb la finalitat de garantir la continuïtat de l’activitat econòmica de l’empresa. Per fer-ho, l’entitat i el comprador han de ser pimes i l’import no ha de ser superior a 1 milió d’euros.

Necessitats de capital circulant a mitjà i a llarg termini.

Fins al 100% del cost del projecte, amb un límit màxim de 25.000 €1

Termini: entre 2 i 6 anys (carència de capital màxima de 6 mesos)

Tipus d’interès i comissions molt favorables respecte a fonts alternatives de crèdit

Banc Europeu d’Inversions

El BEI és la institució financera de la Unió Europea (UE), creada el 1958 pel Tractat de Roma. Els accionistes són els Estats membres de la UE. Com a institució de la UE, el BEI té com a missió finançar inversions que afavoreixin la integració econòmica i una major cohesió social dels Estats membres (www.eib.org).

Més informació, a la teva oficina de CaixaBank

NRI: 2266-2018/07809