No mostrar més aquest missatge

Préstec Màster Erasmus+

Préstec

Màster Erasmus+

Préstec Màster Erasmus+
Erasmus
Erasmus+
 

Si vols cursar un màster en una universitat europea, ara és més fàcil amb el Préstec Màster Erasmus+.

Independentment de l’edat o dels ingressos que tinguis, pots sol·licitar el préstec sense cap aval. I el millor de tot: començaràs a pagar un any després d’acabar els estudis.

Per sol·licitar-lo, acudeix a la teva oficina de CaixaBank més propera o fes-ho directament a través de la Web.

CARACTERÍSTIQUES

 • Import màxim:
  • 12.000 € per a estudis de fins a 1 any
  • 18.000 € per a estudis de més de 1 any
 • Tipus d’interès:
  • 5,15% anual, fix durant tota la vida del préstec.
  • TAE mínima del 5,51% i màxima del 5,53% per un préstec de 12.000 €. Per un préstec de 18.000 €, TAE mínima del 5,46% i màxima del 5,47%.
 • Termini d’amortització:
  • 5 anys d’amortització per a un màster de fins a 1 any.
  • 6 anys d’amortització per a un màster de més d’1 any.
  • Tindràs carència1 des de la contractació fins a un any després de finalitzar els teus estudis i, a més, disposes d’un període de 12 mesos durant tota la vida del préstec, en els quals podràs deixar de pagar les quotes2.
 • Comissió d’obertura: 1%. Sense comissions d’amortització, de cancel·lació ni d’estudi.
 • Sense aval

PREGUNTES FREQÜENTS

 • Qui pot sol·licitar el Préstec Màster Erasmus+ a MicroBank?

  El poden sol·licitar:

  · Residents espanyols que vulguin cursar un màster en un altre país de la Unió Europea o associat (Islàndia, Liechtenstein, Noruega, l’Antiga República Iugoslava de Macedònia i Turquia).

  · Residents en qualsevol dels 28 estats membres de la Unió Europea, o en altres països associats, que vulguin cursar un màster a Espanya.

  La residència en un país elegible dins el programa Erasmus + ha d'haver estat obtinguda per un motiu diferent al de la realització dels estudis de màster, i en tot cas, amb data anterior a l'acceptació de l'alumne per part de la Universitat on va realitzar aquests estudis.

 • Quins són els requisits per sol·licitar el Préstec Màster Erasmus+?

  Els requisits per sol·licitar-lo són:

  · Haver acabat el grau que dóna accés al màster en un país participant en el Programa Erasmus+.

  · Haver estat admès/admesa per una de les institucions adherides al programa (http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020_en)

  En cas que el màster s’hagi iniciat, no poden haver passat més de tres mesos.

 • Quina documentació he de presentar per sol·licitar el Préstec Màster Erasmus +?

  És imprescindible que el sol·licitant presenti:

  Rebut, matrícula o document acreditatiu de l'admissió i del cost del màster.

  Certificat d’haver finalitzat el grau o estudis equivalents que donen accés al Màster.

  Addicionalment,

  En el cas que el sol·licitant sigui no resident a Espanya, ha de presentar un certificat de la seva situació creditícia en el seu país de residència. Es pot consultar la web de les institucions / entitats on poden obtenir aquesta informació en el següent enllaç.

 • Puc demanar aquest préstec per fer un màster al meu país?

  No, el Préstec Màster Erasmus+ és per donar suport a la mobilitat en la formació, i per aquest motiu no es poden finançar els estudis en el país d’origen. És a dir, cal cursar el màster en un país diferent al del país de residència i en un país diferent d’on s’ha obtingut el grau anterior.

 • Quines són les institucions admeses en el programa?

  Per accedir al Préstec Màster Erasmus+ cal fer el màster en alguna de les institucions adherides al programa. Es pot consultar el llistat d’institucions admeses a l’enllaç següent.

 • Puc demanar el Préstec Màster Erasmus+ si en un país europeu adherit al programa només hi curso una part del màster?

  Sí, sempre que se’n compleixin els requisits i com a mínim el 50% dels crèdits s’aconsegueixin en una institució de qualsevol país europeu que estigui adherit al programa.

  L’import màxim del préstec serà el que correspongui al període en què l’estudiant estigui fora del país de residència fent els estudis. És a dir, un estudiant d’un màster de dos anys que cursi un any a Espanya i l’altre a França podrà demanar un màxim de 12.000 €.

 • On puc demanar el Préstec Màster Erasmus+?

  Es pot demanar a través de qualsevol oficina de CaixaBank, presentant la documentació següent:

  • Certificat d’haver acabat el grau anterior al màster.

  • Rebut de matrícula o document acreditatiu de l’admissió i del cost del màster.

 • Puc demanar menys import del que s’estableix?

  Sí, les xifres establertes són imports màxims, però es pot demanar només l’import necessari en cada cas concret.

 • Quines despeses puc finançar?

  Es poden finançar tant les despeses d’inscripció al màster com altres despeses vinculades (manutenció, viatge...).

 • Si he tingut una beca Erasmus per als estudis que he fet anteriorment, puc demanar aquest préstec?

 • Puc combinar un Préstec Màster Erasmus+ i una beca Erasmus?

  No es pot obtenir una beca Erasmus i un Préstec Màster Erasmus+ per a la mateixa destinació. No obstant això, es pot fer un grau complet a l’estranger si part d’aquests estudis es fa en un altre dels 33 països del programa Erasmus+ (sempre que no sigui ni el país d’origen ni un país on s’hagi estudiat anteriorment).

 • Puc finançar un màster del programa Erasmus Mundus?

  Els Préstecs Màster Erasmus+ es podran utilitzar per finançar màsters del programa Erasmus Mundus sempre que l’estudiant sigui resident a Espanya.

NRI: 2261-2018/07809