Préstec EaSI Empresa Social

Consolida la teva empresa social i genera un major benefici per a la societat

Augmenta l'impacte de la teva companyia amb el Préstec EaSI Empresa Social de MicroBank. Impulsa o fes evolucionar la teva empresa i consolida un model de negoci per generar bons resultats per a la societat.

El Préstec EaSI Empresa Social és la teva via de finançament, tant si ets una entitat com una empresa social que genera un impacte positiu i mesurable en la societat, sigui quina sigui la teva forma jurídica.

El teu futur és sostenible

Finança la teva activitat en inversions o capital circulant amb el Préstec EASI Empresa Social de MicroBank.

¿A qui va dirigit?

El Préstec EaSI Empresa Social és la línia de finançament per a totes aquelles empreses i entitats que compleixin amb els següents requisits:

Social

Generar un impacte social positiu i mesurable.

Empresarial

Tenir activitat econòmica, sostenible, que respecti el medi ambient i amb ingressos inferiors a 30 M€.

Governança

Gestió responsable i transparent, i que els beneficis que es reparteixin entre els seus socis no superin ⅓ del total.

Descobreix les condicions del Préstec EaSI Empresa Social (*)

Promociona l'autonomia i l'atenció a la discapacitat, la lluita contra la pobresa i l'exclusió social o la interculturalitat.

Import màxim

500.000 €

Finançament màxim

100 %

Tipus d'interès

Fix

Termini d'amortització fins a

10 anys

Carència de capital

Fins a 12 mesos

Garantia

Sense garantia real